2142_khuyen-cao-byt cho nguoi dieu khien phuong tien gia thong