Hạ thủy tàu 20.100 DWT sử dụng sơn Chugoku của Công ty CP Sơn Hải Phòng