Sơn công nghiệp Hải Phòng
Ghi 29
Ghi 30
Ghi 26
Ghi 27
Ghi 32
Ghi 28
Hòa bình 80
Hòa bình 81
Lam 88
Hòa bình 89
Lam 37
Lam 85
Lam 82
Xanh 84
Xanh cốm 20
Cẩm thạch 22
Xanh 83
Xanh 23
Rêu 50
Kem 12
Kem 76
Ca cao 90
Nâu 14
Vàng 71
Vàng 72
Vàng 77
Chống rỉ nâu
Chống rỉ ghi
Da cam 69
Da cam 10
Đỏ 15
Nâu gụ 79
Đen 200