Sơn bảo vệ chống ăn mòn công trình công nghiệp

Sản phẩm sơn công nghiệp sản xuất theo công nghệ tiên tiến của hãng CMP - Nhật Bản. Trong những năm qua, sản phẩm sơn công nghiệp đã phục vụ hầu hết các công trình trọng điểm của đất nước như:
 

- Sơn cho các dự án nhà máy công nghiệp: xi măng, nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió, giấy, hoá chất, cán thép, lọc dầu...
 
   
       
- Sơn cho các hệ thống bồn bể của tổng kho xăng dầu, khí hoả lỏng

 
   
       
- Sơn cho các dự án giao thông: cầu thép, cầu đường sắt, toa xe, sân bay...    

 

- Sơn container.