Sơn chống hà

           + Sea Grandprix CF-10                                                     

 

- Là loại sơn chống hà tự mài bóng không chứa thiếc trên cơ sở sự kết hợp của polyme đặc chủng không chứa oxít đồng, được thiết kế cho phần dưới nước của tàu.
- Khả năng chống hà đặc biệt nhờ quá trình polyme thuỷ phân hoạt hoá nhằm giải phóng hợp chất chống hà bám.
- Quá trình hoạt hoá trên bề mặt được duy trì nhờ kiểm soát quá trình thuỷ phân nhằm chống hà trong thời gian dài với độ dày sơn thích hợp. 
 
 
         
            + TFA 10                                                                                
 
- Là loại sơn chống hà tự mài bóng không chứa thiếc và bảo vệ tốt nhất sự xâm thực của các sinh vật biển.
- Cơ chế chống hà nhờ vào quá trình hydrat hoá trong suốt quá trình hoạt động.
- Sơn chống hà cho phần đáy tàu biển cỡ lớn.
 
         
            + Sea Grandprix 500                                                         
 
- Là loại sơn chống hà tự mài bóng không chứa hợp chất cơ thiếc trên sơ sở sợi polyme đặc biệt thông qua hoạt động thủy phân.
- Khả năng chống hà tuyệt vời do hoạt động kích hoạt cao của sợi polyme nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất và giải phóng chất chống hà.
- Quá trình hoạt hóa trên bề mặt được duy trì bởi hoạt động thủy phân chính vì thế đảm bảo khả năng chống hà lâu dài. 
 
       
            + Sea Grandprix 1000                                                      
 
- Là loại sơn chống hà tự mài bóng không chứa hợp chất cơ thiếc trên sơ sở sợi polyme đặc biệt thông qua hoạt động thủy phân.
- Khả năng chống hà tuyệt vời do hoạt động kích hoạt cao của sợi polyme nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất và giải phóng chất chống hà.
- Quá trình hoạt hóa trên bề mặt được duy trì bởi hoạt động thủy phân chính vì thế đảm bảo khả năng chống hà lâu dài. 
 
         
            + Sơn chống hà RP3                                                        
 
- Là loại sơn trên cơ sở nhựa tổng hợp biến tính cao cu clo hóa và chất chống hà (không chứa hợp chất cơ thiếc).
- Sơn có thời gian bảo vệ chống hà cao, khả năng chống bám bẩn tốt.
- Sơn có độ bám dính cao trên nền sơn lót RP1.
 
                       
            + Sơn chống hà WCAF                                                    
 
- Là loại sơn trên cơ sở kết hợp nhựa Bistum biến tính và chất diệt hà
- Sơn có khả năng chống nước tốt, chống được sự bám bẩn của hà và các sinh vật biển.
- Dùng để bảo vệ cho các loại tàu thuyền gỗ hoặc các cấu kiện bằng gỗ,
 

         

               +  Sea Grandprix 220 HS                                                                         

- Là loại sơn không có hợp chất thiếc
- Khả năng tự mài bóng chống lại sự bám bẩn của các sinh vật biển

 


             +  Sea Grandprix 660 HS                                                                          

- Là loại sơn không có hợp chất thiếc
- Khả năng tự mài bóng chống lại sự bám bẩn của các sinh vật biển