Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm

Hiện nay Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được đăng kiểm NK, DNV, VR, Lloyd's cấp chứng chỉ hệ thống sơn đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết MSC.215 (82) của IMO :" Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời" thường gọi là IMO PSPC. Sơn chống hà được chứng nhận đáp ứng với yêu cầu công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu, 2001.

 

Chứng chỉ NK

  

Chứng chỉ DNV

 

Chứng chỉ Lloyd's

 

Chứng nhận VR