Hình ảnh thi công
Chuẩn bị bề mặt nền Bả những phần khuyết tật

Thi công lớp sơn lót

EPOFLOOR PRIMER

Thi công lớp sơn

EPOFLOOR UNDERCOAT 500

Thi công lớp sơn

EPOFLOOR UNDERCOAT 100

Thi công lớp sơn

EPOFLOOR FINISH 1000

 

 

Hình ảnh hoàn thiện