Sơn thép mạ kẽm AC-Zn (các màu)

SƠN THÉP MẠ KẼM AC-Zn (các màu)

Đặc tính:

-          Sơn có độ bám dính cao đặc biệt bám dính rất tốt trên bè mặt sắt mạ kẽm.

-          Sơn khô nhanh, bền thời tiết, bền màu, có độ bóng cao.

Độ dày:

-          Độ dày màng khô từ 35 ~ 50 microns

Ứng dụng:

-          Sơn trên bề mặt thép mạ kẽm.

Màu sắc:

-          Màu trắng, các màu theo chỉ định.