Chưa được phân loại

TIN TỨC

27 Tháng Mười Một, 2017

Công trình Hạ thủy tàu YN YEOSU – 6.500 Tấn

Ngày 16/10/2017, Tàu “YN YEOSU” sử dụng 100% hệ thống sơn Chugoku giám sát thi công được hạ thủy tại Công ty đóng tàu Phà Rừng, […]
1 Tháng Mười Hai, 2017

Công trình Hạ thủy tàu YN YEOSU – 6.500 Tấn – 1

Ngày 16/10/2017, Tàu “YN YEOSU” sử dụng 100% hệ thống sơn Chugoku giám sát thi công được hạ thủy tại Công ty đóng tàu Phà Rừng, […]
11 Tháng Mười Hai, 2017

Bảng màu sơn công nghiệp Sơn Hải Phòng

11 Tháng Mười Hai, 2017

Bảng màu sơn tàu biển Sơn Hải Phòng