Đại hội cổ đông thường niên 2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Sáng 20/4/2018, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018 tại hội trường công ty. Đại hội đã thống nhất với số phiếu cao thông qua các tờ trình, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

DSC_0001

DSC_0003

DSC_0006

DSC_0009

DSC_0011

DSC_0017

DSC_0020

DSC_0024

DSC_0034

DSC_0036

DSC_0041

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *