Nhựa Alkyd

 

 

Tên sản phẩm

Hình ảnh

Đặc tính

Ứng dụng

Tài liệu (Download)

ALKYD RESIN SHP - L70

 

 

 

 Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYD RESIN SHP - L80

 

 

 

 

ALKYPHOENIX S65 - 70 LV

 

 

 

 Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYPHOENIX S63 - 70

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYPHOENIX S63 - 80

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYPHOENIX S65 - 80 LV

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png  

ALKYPHOENIX S60 - 60

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYPHOENIX S60 - 70

 

 

 

 Adobe-PDF-Document-icon.png  

ALKYPHOENIX S60 - 80HV

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png  

ALKYPHOENIX S36 - 70HV

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png

ALKYPHOENIX P31 - 70

 

 

 

  Adobe-PDF-Document-icon.png