Hệ thống sơn công nghiệp

Hệ thống sơn công nghiệp

* Làm sạch bề mặt:

– ISO 8501-1 Sa tương đương với NACE No 1 hoặc SSPC-SP 5 (Đối với phun hạt)

– ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun hạt)

– ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3

* Sơ đồ sơn tham khảo 

Tên sơn

Chủng loại sơn

Thành phần

Độ dày màng sơn

khô (micron)

 1. Sơn chống rỉ

 EPICON ZINC HB-2

 Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm

 2

75

 EPICON ZINC RICH B-2

 Sơn lót phân xưởng Epoxy giàu kẽm

 2

20

 CERABOND 2000

 Sơn lót phân xưởng Silicate kẽm

 2

20

 GALBOND SH-B

 Sơn chống rỉ Silicate giàu kẽm

 2

65

 NZ PRIMER

 Sơn lót phân xưởng Epoxy

 2

25

 EPICON PRIMER HB

 Sơn chống rỉ Epoxy

 2

75

 ROSWAN QD –  HB

 Sơn chống rỉ Alkyd

 1

40

 ACRI 700 PRIMER

 Sơn chống rỉ gốc Acrylic

1

40

 2. Sơn lớp trung gian

 UMEGUARD SX, HS

 Sơn Epoxy đa năng

 2

100

 EPICON F – HB MIO

 Sơn epoxy MIO

2

150

 BANNOH 1500

 Sơn Epoxy hàm rắn cao

 2

 150

 UNIVAN HS PRIMER

 Sơn chống rỉ Epoxy

 2

100

 EPICON UNDERCOAT HB

 Sơn trung gian Epoxy

 2

50  – 100

 3. Sơn phủ

 EPICON FINISH HB, HS

 Sơn phủ Epoxy

 2

 50

 UNY MARINE HS

 Sơn phủ Polyurethane

 2

 50

 UNY MARINE No 300 FN

 Sơn phủ Epoxy

 1

 40

 ACRY 700 FINISH

 Sơn phủ Acrylic

 1

 40

 EVAMARINE

 Sơn phủ Alkyd

 1

 40

* Sơ đồ tham khao sơn kết cấu thép

Tên sơn

Chủng loại sơn

Thành phần

Độ dày màng sơn

khô (micron)

 1. Sơn chống rỉ

 SƠN CHỐNG RỈ AK-D

 Sơn chống rỉ Alkyd

 1

40

 SƠN CHỐNG RỈ AK-QD

 Sơn chống rỉ Alkyd nhanh khô

1

40

 SƠN CHỐNG RỈ M

 Sơn chống rỉ Alkyd cao cấp

 1

40

 2. Sơn phủ

 SƠN PHỦ AK-D

 Sơn phủ Alkyd

 1

 40

 SƠN PHỦ AK-QD

 Sơn phủ Alkyd nhanh khô

1

40

 SƠN PHỦ M

 Sơn phủ Alkyd cao cấp

 1

 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *