HPP: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

HPP: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Tên chứng khoán; Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Mã chứng khoán: HPP
Mã ISIN: VN000000HPP5
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2018
– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/01/2019
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty
cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 22/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *