QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

[vc_row css=”.vc_custom_1511749905261{background-image: url(http://sonhaiphong.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/son-hai-phong-backround-1920px.jpg?id=180) !important;}”][vc_column][vc_tta_tabs active_section=”1″ css=”.vc_custom_1562231908777{background-image: url(http://sonhaiphong.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Visson.jpg?id=399) !important;}”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” add_icon=”true” title=”Báo cáo tài chính” tab_id=”bao-cao-tai-chinh”][vc_column_text]Báo cáo tài chính (Financial Report):

Năm báo cáo Nội dung Ghi chú
Báo cáo tài chính độc lập 2018 Download Text PDF
Báo cáo tài chính hợp nhấ 2018 Download Text PDF
Audited Financial Statements Download Text

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-envelope-open-o” add_icon=”true” title=”Công bố thông tin” tab_id=”cong-bo-thong-tin”][vc_column_text]

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Mẫu giấy chuyển khoản cổ tức đợt 2 năm 2018 Tải về 16/7/2019
2 Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 Tải về 16/7/2019
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc Tải về 21/6/2019
4 Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 Tải về 29/5/2019
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc Tải về 17/5/2019
6 Nghị quyết thông qua bầu Chủ tịch – Phó chủ tịch 2019-2024 Tải về 2/5/2019
7 Nghị quyết thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát 2019-2024 Tải về 2/5/2019
8 Quyết định bổ nhiệm ban điều hành Công ty 2019-2024 Tải về 2/5/2019
9 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 Tải về 24/4/2019
10 BB cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 Tải về 24/4/2019
11 Báo cáo thường niên 2018 Sơn Hải Phòng Tải về 19/4/2019
12 Công văn giải trình công bố thông tin Nhấn vào để xem 25/3/2019
13 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Nhấn vào để xem 25/2/2019
14 Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
15 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
16
 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức 2018 tạm ứng
 • Mẫu giấy chuyển khoản tạm ứng cổ tức năm 2018
Tải về (doc)

Tải về (doc)

14/1/2019
17 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (Ms. Bùi Kim Ngọc) Nhấn vào để xem 14/1/2019

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-book” add_icon=”true” title=”Tài liệu cổ đông” tab_id=”tai-lieu-co-dong”][vc_column_text]

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
pdf
2 Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
pdf
3 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
pdf
4 Chương trình Đại hội CĐ 2019 (sửa đổi)
Tải về
doc
5 Quy chế làm việc và biểu quyết Tải về pdf
6 Quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu năm 2019 Tải về doc
6.1 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và BKS Tải về doc
6.2 Giấy để cử thành viên HĐQT Tải về doc
6.3 Giấy ứng cử thành viên HĐQT Tải về doc
6.4 Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT Tải về doc
6.5 Giấy ứng cử thành viên BKS Tải về doc
6.6 Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia BKS Tải về doc
6.7 Giấy đề cử thành viên BKS Tải về doc
7 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 Tải về doc
8 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS Tải về docx
9 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Tải về docx
10 Báo cáo của HĐQT Sơn Hải Phòng năm 2018 Tải về docx
11 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT :

 1. Nguyễn Văn Viện
 2. Nguyễn Văn Dũng
 3. Vũ Trung Dung
 4. Bùi Kim Ngọc
 5. Nguyễn Anh Trung
 6. Nguyễn Mộng Lân
Tải về doc
12 Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát:

 1. Hoàng Thị Thu
 2. Nguyễn Thị Thanh Trâm
 3. Lã Quỳnh Chi
Tải về doc
13 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 Tải về doc
14 Báo cáo của BKS năm 2018 Tải về doc
15 Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2019-2014 Tải về docx
16 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS năm 2019 Tải về xls

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil” add_icon=”true” title=”Quy chế điều lệ tổ chức công ty” tab_id=”quy-che-dieu-le-to-chuc-cong-ty”][vc_column_text]

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Tải về
2

Điều lệ tổ chức và hoạt động

Tải về

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Thông tin mã cổ phiếu Công ty CP Sơn Hải Phòng:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]