Quyết định phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm”

Quyết định phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm”

Theo quyết định số 1819/QĐ-UBND, ngày 3/8/2018 Quyết đinh về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm: Sơn 1 thành phần độ bền 5 năm và sơn 2 thành phần độ bền từ 10 đến 15 năm trên dây chuyền sản xuất công suất 15000 tấn /năm” của UBND TP Hải Phòng cho Công ty CP Sơn Hải Phòng.

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ

 

 

GHI CHÚ

 

 

Quyết định phê duyệt
Tải về
PDF

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *