Sơn Economy

GIỚI THIỆU SƠN ECONOMY:

Sơn chống rỉ Economy
Là sơn gốc alkyd biến tính kết hợp với bột màu chống rỉ dùng để sơn bảo vệ bề mặt sắt, thép trong nhà và ngoài trời.

Màu sắc: Ghi, Nâu đỏ

Đóng gói: Một thành phần

Sơn phủ Economy
Là sơn phủ trang trí gốc alkyd biến tính. Sơn có độ bóng cao, khô nhanh, bám dính tốt, dùng để sơn trong nhà và ngoài trời.

Màu sắc: Trắng và các màu theo bảng màu

Đóng gói: Một thành phần

ĐẶC TÍNH:

–          Sơn có độ bám dính tốt.

–          Sơn khô nhanh, có độ bóng cao.

–          Độ dày màng khô Sơn chống rỉ Economy từ 35 ~ 50 microns

–          Độ dày màng khô Sơn Phủ Economy từ 40 ~ 50 microns

ỨNG DỤNG:

–          Sơn trên bề mặt sắt, thép trong và ngoài trời.

–          Sơn phủ trang trí trên bề mặt gỗ, sắt thép.