Bằng khen của VCCI (Phòng thương mại và công nghiệp tại Hải Phòng) cho doanh nghiệp – doanh nhân Tổng giám đốc  Nguyễn Văn Dũng – Phó bí thư Tập đoàn VLC trong năm 2020.

Bằng khen của VCCI (Phòng thương mại và công nghiệp tại Hải Phòng) cho doanh nghiệp – doanh nhân Tổng giám đốc  Nguyễn Văn Dũng – Phó bí thư Tập đoàn VLC trong năm 2020.

Bằng khen của VCCI (Phòng thương mại và công nghiệp tại Hải Phòng) cho doanh nghiệp – doanh nhân Tổng giám đốc  Nguyễn Văn Dũng – Phó bí thư Tập đoàn VLC trong năm 2020.

Trong năm qua Cty CP Sơn Hải Phòng đã gặt hai được nhiều thành công vượt trội với sự chỉ đạo định hướng đúng đắn trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phưc tạp. Đây là sự ghi nhận thành tích vượt qua khó khăn của một tập thể Công ty đoàn kết của VCCI với Cty CP Sơn Hải Phòng nói chung và doanh nhên Nguyễn Văn Dũng nói riêng.

DSC_0132
 (Hình ảnh ghi hình trước 27/4/2021)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *