Hạ thủy tàu chở hàng rời 23.500 DWT số 1 “TRUONG NGUYEN STAR” sử dụng hệ thống Sơn tàu biển Chugoku – Hải Phòng

Hạ thủy tàu chở hàng rời 23.500 DWT số 1 “TRUONG NGUYEN STAR” sử dụng hệ thống Sơn tàu biển Chugoku – Hải Phòng

🚢🚢🚢 Hạ thủy tàu chở hàng rời 23.500 DWT số 1 “TRUONG NGUYEN STAR” sử dụng hệ thống Sơn tàu biển Chugoku – Hải Phòng do Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng cung cấp.
👷‍♂️👷‍♂️👷‍♂️ Tàu được đội ngũ dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp của công ty giám sát và tư vấn trong quá trình sơn và hoàn thiện các lớp sơn theo đúng quy trình nhà sản xuất đề ra.
💯💯💯
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu chở hàng rời 23.500 DWT số 1 “TRUONG NGUYEN STAR”
Tàu 23.500 DWT số 1 “TRUONG NGUYEN STAR” sẽ được hoàn thiện, bàn giao trong đầu tháng 8 năm 2020.

Truong nguyen Star

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *