Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch Tập đoàn VLC – Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng nhận bằng khen lao động sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch Tập đoàn VLC – Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng nhận bằng khen lao động sáng tạo.

Sáng 18/05/2019, Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị Biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2018 và Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật CNL Đ Thành phố Hải Phòng Lần I.
Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch Tập đoàn VLC – Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng nhận bằng khen lao động sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch Tập đoàn VLC – Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *