SHP – Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

SHP – Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 19/6/2020, Công ty CP Sơn Hải Phòng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường công ty.

Tại đại hội đã thông qua các tờ trình và báo cáo như sau;

– Báo cáo SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

– Báo cáo hoạt động của HĐQT

– Báo cáo của Ban kiểm soát

– Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

– Thông qua thù lao HĐQT và BKS

– Lựa  chọn công ty kiểm toán

Tất cả các báo cáo và tờ trình đểu được thông qua Đại hội với số phiếu đồng thuận 100%.

Đại hội kết thúc 11h15 sáng cùng ngày.

DHCD 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *