Cung cấp ra thị trường loại sơn có chất lượng và giá thành phù hợp, dễ thi công và đa dạng chủng loại thích hợp cho dân dụng.