SƠN CHỐNG RỈ ECONOMY là sơn gốc alkyd biến tính kết hợp với bột màu chống rỉ, dùng để sơn bảo vệ bề mặt sắt, thép trong nhà và ngoài trời.

SƠN PHỦ ECONOMY là sơn phủ trang trí gốc alkyd biến tính. Sơn có độ bóng cao, khô nhanh, bám dính tốt, dùng để sơn trong nhà và ngoài trời