ABOUT SON HAI PHONG

Lịch sử phát triển
qua từng giai đoạn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing io and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the frt 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled text. Lorem ipsum dolor sit amet, magna consectetur elitt. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and usual typesetting industry.

2022

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất 10.000 tấn/năm

2017

2014

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất ban đầu 5.000 tấn/năm nhằm chủ động nguyên liệu sản xuất và bán ra thị trường.

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất 10.000 tấn/năm

2008

01/2004

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

công ty cổ phần Sơn Hải Phòng với vốn điều lệ 20 tỷ đồng

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất 10.000 tấn/năm

2008

01/2004

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

công ty cổ phần Sơn Hải Phòng với vốn điều lệ 20 tỷ đồng

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất 10.000 tấn/năm

1993 - 2003

1990 - 1993

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

công ty cổ phần Sơn Hải Phòng với vốn điều lệ 20 tỷ đồng

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing

mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd với công suất 10.000 tấn/năm

1960 - 1989

25/01/1960

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được thành lập