Quan hệ cổ đông

[vc_row css=”.vc_custom_1511749905261{background-image: url(https://sonhaiphong.vn/wp-content/uploads/2017/11/son-hai-phong-backround-1920px.jpg?id=180) !important;}”][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” add_icon=”true” title=”Báo cáo tài chính” tab_id=”bao-cao-tai-chinh”][vc_column_text]

Báo cáo tài chính độc lập 2020 Tải về PDF
Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 Tải về PDF
Audited Financial Statements 2020 Tải về PDF

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-star-o” add_icon=”true” title=”Công bố thông tin” tab_id=”cong-bo-thong–tin”][vc_column_text]

Báo cáo tình hình quản trị công ty tháng 7 – 2021 Tải về
Công bố thông tin “Thay đổi bổ nhiệm thư ký công ty” Tải về
Công văn đính chính Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về
Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt Tải về
Thông báo trả cổ tức

  • Công bố thông tin bất thường (190/TB-HPP)
  • Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại  năm 2020  bằng tiền mặt  (187/TB-HPP)
  • Nghị quyết HĐQT công ty (02/ND-HDQT)
Tải về
Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2021 Tải về
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2021 Tải về
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 Tải về
Báo cáo thường niên 2020 Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 Tải về
Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu – Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Tải về
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Tải về
Hợp đồng kiểm toán BC tài chính năm 2020 Tải về
Mẫu giấy chuyển khoản cổ tức năm 2019 đợt 2 Tải về
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức năm 2019 đợt 2 Tải về
Nghị quyết HĐQT về thời gian tả cổ tức còn lại năm 2019 Tải về
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 Tải về
Biên bản ĐHCĐ thường niên 2020 Tải về
Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Tải về
Báo cáo thường niên 2019 Tải về
Thông báo V/v tổ chức ĐHCĐ Thông báo thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ
Nghị quyết HĐQT Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020
Quy chế công bố thông tin Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc 21062019 Bùi Kim Ngọc 9/2019 Lưu Lan Phương 9/2019
Thông báo V/v nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 NQ 03 H ĐQT HPP về tạm ứng cổ tức năm 2019 Thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2020

17/02/2020

Nghị quyết đại hội cổ đông Bầu ban Điều hành Nghị quyết ĐHCĐ Nghị quyết HĐQT 16-10-2019 Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

17/2/2020

Biên bản đại hội cổ đông Biên bản ĐH 2019
Hợp đồng Công ty kiểm toán CPA Việt Nam Hợp đồng 2019

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-cogs” add_icon=”true” title=”Tài liệu cổ đông” tab_id=”tai-lieu-co-dong”][vc_column_text]

Thông báo V/v mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 Tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 Tải về
Giấy ủy quyền tham dự cổ đông Tải về
Nội dung dự kiến chương trình đại hội cổ đông 2021 Tải về
Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 Tải về
Tờ trình
Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT – BKS – Báo cáo TGĐ Tải về
1. Lựa chọn công ty kiểm toán Tải về
2. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Tải về
3. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty Tải về
4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Tải về
5. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Tải về
Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động HPP 2021 Tải về
Dự thảo quy chế quản trị công ty Tải về
Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ 2021 Tải về
Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 Tải về
Báo cáo của BKS Tải về

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-credit-card” add_icon=”true” title=”Thông tin cổ phiếu HPP” tab_id=”thong-tin-co-phieu-hpp”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]