VỀ SƠN HẢI PHÒNG

Tổng quan về chúng tôi -
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hóa chất sơn dầu được Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập ngày 25/1/1960 theo hình thức Công ty hợp doanh bao gồm: Hãng sơn Phú Hà và các nhà tư sản và tiểu chủ gom tài sản, thiết bị thành lập Xí Nghiệp.

  • Là một trong bảy xí nghiệp thành viên của Sở công nghiệp và thủ công nghiệp Hải Phòng lúc bấy giờ.
  • Quá trình phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển kinh tế của Thành phố và Đất nước qua các thời kỳ, dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức song Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cung cấp sản phẩm phục vụ sản xuất quốc phòng và đời sống dân sinh.
0 +

NĂM KINH NGHIỆM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

0 +

DOANH NGHIỆP HỢP TÁC

0 +

KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG