Được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, sản phẩm đã cung cấp tới rất nhiều các dự án trọng điểm của đất nước và nhận được sự đánh giá tích cực từ nhà thi công và chủ đầu tư dự án.