Được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng là sản phẩm được các hãng tàu lựa chọn bởi tính năng, chất lượng của sản phẩm sơn cũng như đội ngũ tư vấn giám sát chuyển nghiệp.