Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2024

Sáng ngày 24/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Tham dự ĐH có Ông Nguyễn Văn Viện – AHLĐ – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Mộng Lân – P. Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Dũng – P. Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc; thành viên Ban kiểm soát; lãnh đạo phòng ban Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

DSC_0132

DSC_0136

Tại ĐH Ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng giám đốc SHP báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo của Ban kiểm soát, các tờ trình đề xuất thông qua HĐQT.

DSC_0149

DSC_0152

DSC_0155

DSC_0164

DSC_0170

 

Năm 2024, ĐHCĐ thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 5 thành viên gồm có Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Mộng Lân P.Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Dũng P. Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Cty CP Sơn Hải Phòng; Bà Bùi Kim Ngọc – TV HĐQT; Ông Vũ Trung Dũng – TV HĐQT. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 3 thành viên Bà Lã Quỳnh Chi – Trưởng ban kiểm soát; Bà Hoàng Thị Thu – TV BKS; Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm – TV BKS.

DSC_0179

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Share

Tin tức liên quan