Đại hội Đồng cổ đông thường niên HPP năm 2022

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng – Mã CK: HPP
DSC_0068
Sáng 28/4/2023, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
DSC_0071
Tại đại hội Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.
DSC_0072

Tổng giám đốc trình thông qua đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ điều lệ Công ty quy định.
DSC_0088

Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

———————-🏭🏭🏭 ———————–
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
— Thương hiệu quốc gia 2022–
📞 +84 (225) 3593681
🏡 Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng
Share

Tin tức liên quan