Tiến độ xây dựng cầu Bến Rừng

Dự án đã hoàn thành khoảng 96% hợp đồng; các nhà thầu đang tiếp tục khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình, phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Bến Rừng nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5/5024.

Share

Tin tức liên quan