Tiếp xúc CBCNV hưu trí tháng 9/2017

 Ngày 22/9/2017, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng – Ban lãnh đạo, công đoàn, đại diện trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng có buổi tiếp xúc chia tay CBCNV làm việc tại công ty đến tuổi hưu trí. Tại buổi tiếp xúc Công ty và công đoàn tặng quà cho các CBCNV hưu trí.

 

DSC_0013

 

DSC_0012

 

DSC_0018

 

DSC_0022

 

DSC_0031

 

DSC_0036

 

Xem tin khác [Quay lại]