Giới thiệu chung

CÔNG TY CỐ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

 

Địa chỉ giao dịch - Nhà máy sản xuất: Số 21 đường 208 - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

 

Số điện thoại: 0225.3593681 – 3641121 – 3593682 

 

Fax: 0225.3593680.

 

Email (Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp): sales@sonhaiphong.com

      

 

Diện tích: 30.000 m2.

 

Công suất: 15.000 tấn/năm.

 

Tổng số lao động: 261.

 

Doanh thu năm 2008: 422 000 000 000 VNĐ.

 

Đại diện công ty

 

1. Ông: Nguyễn Văn Viện

 

     Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Nguyễn Văn Dũng

 

Tổng giám đốc

3. Ông: Vũ Trung Dũng

 

     Phó Tổng giám đốc.

 

     Di động: 0913 272 260

 

Email : vutrungdung@vnn.vn &

              dung.vt@sonhaiphong.com

 

 

 

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng thành lập ngày 25 tháng 01 năm 1960.

 

- Liên doanh với hãng Chugoku Marine Paints - Nhật Bản.

 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001-2008.

 

- Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ấp quốc gia ISO/IEC 17025.

 

- Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn: ISO 14001:2004.

 

- Các kỹ sư giám sát đạt chứng chỉ giám sát quốc tế Nace & Frosio.

 

Đến nay, HPP là nhà sản xuất và cung cấp sơn hàng đầu Việt Nam tại các lĩnh vực:

 

- Sơn tàu biển và công trình biển.

 

- Sơn các công trình công nghiệp.

 

- Sơn container.

 

- Sơn giao thông và xây dựng...