Giới thiệu

 * Trung tâm kỹ thuật:

- Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia.

- Đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 do VILAS cấp.

- Được trang bị các thiết bị nghiên cứu thử nghiệm hiện đại, tiên tiến chuyên ngành sơn, chống ăn mòn  phục vụ kiểm tra chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Đội ngũ kỹ sư được đào tạo trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm về ngành sơn.