Hệ thống phân phối toàn cầu với hãng CMP

Hiện nay Công ty CP Sơn Hải Phòng đã liên doanh với hãng Chugoku Marine Paints, LTD. và tham  gia vào mạng lưới cung cấp toàn cầu của của hãng. 

 

Tại Nhật Bản

  

Trụ sở chính
Trụ sở kinh doanh
Đơn vị thành viên

  

Mạng lưới toàn cầu

  

Các văn phòng tập đoàn CMP
Các nhà máy tập đoàn CMP
Trung tâm nghiên cứu
Các công ty liên doanh

   

 

Châu Á
Trung Đông
Châu Âu
Châu Phi
Mỹ
Châu Đại  Dương