Sơn chống cháy

 Đặc điểm sản phẩm:

 

Giấy chứng nhận kiểm định:

Bộ công an – Cục cảnh sát PCCC và cưu hộ cứu nạn

 

Tính năng chống cháy:

-          Chiều dày lớp sơn 0,7-0,75 mm.

-          Đạt giới hạn chịu lửa 120 phút

 

Ứng dụng:

-          Chịu lửa các công trình xây dựng

-          Các bộ phận kết cầu bằng kim loại

 

Hình ảnh thử nghiệm:

 

Mẫu trước khi thử nghiệm sơn chống cháy

 


 

Mẫu sau khi thử nghiệm sơn chống cháy

 


 

Mặt trên mẫu thử nghiệm sơn chống cháy

 


 

Mặt ngang lớp sơn trên mẫu thử nghiệm sơn chống cháy

 

 

 

Chiều cao của lớp sơn trên mẫu sau khi thử nghiệm sơn chống cháy